Přehled ochranných systémů proti ptactvu


Ochrana proti holubům
Výběr vhodného systému

Systém vždy volíme dle místa ošetření. Na rovné plochy do 500mm jsou nejvhodnější hrotový systém, repelentní gel a lankový systém. Pro širší plochy a prostorové ošetření je vhodnější síťový systém. Pro čtvercové plochy jako jsou jednotky klimatizace 1 ÷ 10m2 kde je vyžadován přístup jsou vhodné drátové rotační systémy. Plašící systém má velmi omezenou účinnost a lze jej použít pouze jako preventivní ošetření otevřených prostor jako jsou terasy , střechy atp.