O skupině KRAUPNER


Tradice


Firma Stanislav Kraupner


KRAUPNER s.r.o.


KRAUPNER servis s.r.o.


TRADICE

Jawa - Stanislav Kraupner 1935 Společnost KRAUPNER navazuje na dlouholeté podnikatelské tradice rodiny Kraupnerů z Miličína u Votic. Od počátku 20 století do roku 1948 téměř každý člen rodiny podnikal a mezi nejvýznamnější aktivity patřilo obchodní zastoupení a servis motocyklových značek JAWA (Stanislav Kraupner), ČZ (Vít Kraupner) a provozování mechanické dílny pod názvem Zámecké strojírny (Jiří Kraupner později Ladislav Kraupner). V poválečném období byla rodinná tradice přerušena a teprve po roce 1989 byla opět obnovena.

FIRMA STANISLAV KRAUPNER

Po ročních přípravách Ing. Stanislav Kraupner zahájil v roce 1995 výrobu a prodej hrotového ochranného systému proti ptactvu a zároveň poskytoval i servis včetně instalací. V roce 1995 zakládá rodinnou společnost KRAUPNER s.r.o. pro zajištění komplexního servisu v oblasti ochrany budov proti ptactvu. Zpočátku jsou komponenty hrotového systému vyráběny pomocí mechanických přípravků vlastní konstrukce a kooperací. V roce 2002 byla koupena nejmodernější technologie od německého výrobce umožňující ohýbat drát ve třech dimenzích. Výrobní kapacity firmy se zvětšily téměř 10x. I přesto, že byla firma v tomtéž roce silně postižena povodní nezaznamenala výrazný propad. V roce 2005 firma kupuje technologii pro vstřikování plastů a celá výroba hrotového systému je v režii firmy. Díky tomu se výrazně zvedla kvalita výrobků. Po vstupu do EU se zvýšil export systému do zahraničí a proto byl v roce 2007 zakoupen další stroj pro ohýbání drátů. Druhý stroj zvýšil spolehlivost zajištění výroby o 100%.

SPOLEČNOST KRAUPNER

Společnost KRAUPNER byla založena na konci roku 1995 a její hlavní náplní bylo zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany budov proti ptactvu. Během několika let se stala největší společností ve svém oboru v České republice. V roce 2004 zahájila export do zemí EU a nyní patří mezi největší prodejce hrotového systému v Evropě. V roce 2005 byla certifikována dle ISO 9001:2002 a stala se první certifikovanou společností ve svém oboru v České republice. V tomtéž roce zrealizovala společnost instalaci první treláže a začala vyvíjet univerzální nerezový lankový systém, který nabízí pod obchodním názvem KRAUPNER FLEXX. V roce 2008 byla zakoupena technologie pro svařování nerezových materiálů, aby bylo možné nabízet kromě katalogových i designové výrobky lankového systému a speciální konstrukční prvky pro uchycení sítí. V roce 2012 společnost Kraupner dokončila stavbu nového sídla v Praze v Uhříněvsi, kam přesídlily všechny části skupiny KRAUPNER. Nyní má k dispozici moderní výrobní a skladovací prostory pro zajištění špičkových služeb zákazníkům.

SPOLEČNOST Kraupner servis

Společnost Kraupner servis nahradila montážní divizi Kraupner s.r.o. a podstatně rozšířila rozsah nabízených služeb. Kromě montáže ochranných systémů proti ptactvu nabízí dodávku nerezového lankového systému KRAUPNER FLEXX pro popínavé rostliny a architekturu včetně konstrukce a výroby nerezových prvků na zakázku a montáže. Dále nabízí čištění fasád, aplikaci ochranných nátěrů proti graffity, nátěry zateplených fasád proti plísním a práce prováděné pomocí horolezecké techniky.