Fotogalerie instalovaných systémů


Sochy, sousoší a plastiky

Zasíťování sochy PE sítí oko 50x50

Zasíťován sousoší před oknem - perfektně napnutá síť

Detail zasíťování - pro zlaté kopí blv síti prostřihnut a sesponkován otvor

Samostatně stojící socha - síť chrání vnitřní prostory sochy

Sousoší s velmi komplikovaným prostorem. Části nad sítí ošetřeny hroty

Sousoší s velmi komplikovaným prostorem. Části nad sítí ošetřeny hroty

Ošetřeni velkého prostoru střechy

Zasíťování plastky, tranparentní sítí pomocí nerezových komponentů

Síť je velmi diskrétní a pro ošetření plastiky je nejvhodnější