Fotogalerie instalovaných systémů


Síťový systém - polyethylenová síť

Celkový pohled na zasíťovanou lodžii

Síť je upevněna před zábradlím aby na něm nemohli ptáci sedět

Detail způsobu ukotvení - pozinkované očko s vrutem a ocel. lanko

Pohled na zasíťovanou lodžii - síť je ukotvena každých 40÷50cm

Síť je velmi diskrétní a ani z pohledu ze vnitř nějak neruší

Lodžie jsou zasíťované jedním pruhem sítě. Ekonomické a spolehlivé

Pohled z větší vzdálenosti - kdo neví že ja tam síť ten si jí nevšimne

Instal. naší sítě jinou firmou, perfektní provedení, doporučujeme více kotev.

Ošetření nalkónů - toto řešení chrání i prostor horního balkónu bez stropu

Síť nad horním balkónem je lehce zkosena ke korunové římse

Zasíťování chodbových lodžií - jední pruhem sítě

Zasíťování velmi členitého dvora

Zasíťování dvora - pro ukotvení k okapu jsou použity úhelníky

Zasíťování dvora - historicky cenný keramický obklad - kotvy jsou lepeny

Schopnost tvarování sítě při velmi komplikovaném tvaru obvodu.

Zasíťování niky se sochou - velmi jednoduché 100% učinné

Ošetření gotického okna - síť kámen, nerezové kotvení

Perfektní provedení ošetření gotického okna

Ošetření římsy pod střechou. Komplikované kotvení kolem trámů.

Zasíťování římsy nahradilo zde neúčinný hrotový systém - doporučujeme

Zajímavé řešení ošetření velmi široké římsy sítí místo hrotů

Vynášecí konzola byla k podkladu přilepena

Zasíťování parapetů oken - celkový pohled

Detail zakončení spodní části zasíťování - kotvení do zateplené fasády

Zasíťován sousoší před oknem - perfektně napnutá síť

Detail zasíťování - pro zlaté kopí blv síti prostřihnut a sesponkován otvor

Samostatně stojící socha - síť chrání vnitřní prostory sochy

Sousoší s velmi komplikovaným prostorem. Části nad sítí ošetřeny hroty

Ošetřeni velkého prostoru střechy

Pohled na celkové šetření

Zasíťování střechy - síť je vynešena na střechu pomocí konzolí

Vynášecí konzole vynese síť nad okraj střechy

Detail rohové konzole

Síť je v prostoru podepřema lanky

Horní pohled na síť, plochy na sítí jsou ošetřeny hroty

Detail upevnění sítě na rohové konzoli

Ošetření žaluzií na střeše. Horní okraj je chráněn hrotovým systémem

Zasíťování žaluzií sítí kámen 19x19mm

Ošetření prostoru terasy - síť je vynesena pomocí konzolí

Síť je ploše podepřena lankem aby se neprověšovala

Prostor pod stříškou světlíku. Kotvy- úhelníky a Cu hromosv. svorky

Ošetření úzkého prostoru

Ošetření okr. střechy nad balk. po 10-ti letech síť.kámen 50x50, H111

Ošetření okraje střechy nad balkóny síť. kámen 50x50, H126

Zasíťování balkónů a střechy, okap je ošetřen H112

Zasíťování dvora - kotvení lepící technologií - stav po pěti letech