Fotogalerie instalovaných systémů


Římsy, parapety a okna

Zasíťování gotického okna - síť kámen PE 50x

Ošetření špalety okna proti jiřičkám H118

H114,H123,H111
římsy, parapety a frontony

H112 a H114 represivní oš. architrávu a hlavic pilastrů

H113 preventivní ošetření okraje široké římsy

H113 repersivní ošetření 15cm široké římsy

H114 represivní ošetření 10cm široké římsy

H114 represivní ošetření 12cm široké římsy

H123 represivní ošetřeni říms a frontonů

H123 represivní ošetření parapetu štuku

H126 represivní ošetření vršku frontonu a H111D ošetření vnitřku

H127 repersivní ošetření 25cm širokého parapetu balustrády

Perfektní provedení ošetření gotického okna

Ošetření římsy pod střechou. Komplikované kotvení kolem trámů.

Zasíťování římsy nahradilo zde neúčinný hrotový systém - doporučujeme

Zajímavé řešení ošetření velmi široké římsy sítí místo hrotů

Vynášecí konzola byla k podkladu přilepena

Zasíťování parapetů oken - celkový pohled

Detail zakončení spodní části zasíťování - kotvení do zateplené fasády

V obloucích je třeba použít tolik kotev aby síť kopírovala tvar

Detail stříhání sítě v oblouku a její upínání - nerez oko a lanko