Fotogalerie instalovaných systémů


HROTOVÝ SYSTÉM - holubi

H113 represivní ošetření
hřebenu střechy

H118 represivní ošetření pouze okraje střechy, fasáda zůstane čistá

H113 represivní ošetření pouze okraje proti vránám, fasáda zůstane čistá

H127 represivní ošetření 50cm široké římsy - 2 řady jsou nutné

H127 speciální repres. oš. pouze okraj střechy demont. magnetický pásek

H112 represivní ošetření okraje okapového žlabu a jeho vnitřku

H114,H123,H111
římsy, parapety a frontony

H112 a H114 represivní oš. architrávu a hlavic pilastrů

H113 preventivní ošetření okraje široké římsy

H113 repersivní ošetření 15cm široké římsy

H114 represivní ošetření 10cm široké římsy

H114 represivní ošetření 12cm široké římsy

H123 represivní ošetřeni říms a frontonů

H123 represivní ošetření parapetu štuku

H126 represivní ošetření vršku frontonu a H111D ošetření vnitřku

H127 repersivní ošetření 25cm širokého parapetu balustrády

Sousoší s velmi komplikovaným prostorem. Části nad sítí ošetřeny hroty

H111D Ošetření úzké štěrbiny u stříšky světlíku

Ošetření okraje střechy nad balkóny síť. kámen 50x50, H126

H111 Ošetření okraje střechy